Оферта договору

Загальні положення

 1. Даний документ є офертою – пропозицією Адміністрації Користувачу укласти договір про використання мобільного додатку “Sprut” (далі - Додаток). Факт використання Користувачем Додатку підтверджує ознайомлення з даною Офертою, її повне розуміння, повне та безумовне прийняття (акцепт) даної Оферти.
 2. Адміністрація, як користувач майнових прав інтелектуальної власності, надає Користувачу невиключну ліцензію (дозвіл) на використання Додатку в межах України. Адміністрація зберігає за собою право використовувати самостійно та/або надавати аналогічні та/або інші за обсягом права третім особам на власний розсуд та/або відкликати ліцензію зазначену в даному пункті.

Порядок використання

 1. Перед початком використання Додатку, Користувач зобов’язаний зареєструватись. При реєстрації у Додатку та його використанні, Користувач надає виключно достовірну та точну інформацію (в тому числі інформацію про себе).
 2. Надання недостовірної інформації може призвести до обмеження Адміністрацією доступу Користувачеві до використання Додатку.
 3. Після реєстрації в Додатку Користувач особисто несе відповідальність за всі дії, вчинені в його акаунті — обліковому записі у Додатку. У разі розголошення реєстраційних даних або появи можливості такого розголошення, Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію.
 4. Користувач може розміщувати у Додатку інформацію, використовуючи виключно відкриті для Користувачів інструменти та можливості Додатку. Користувач зобов’язаний розмістити інформацію в полях вводу помічених як обов’язкові для заповнення, в разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації використання всіх, або деяких можливостей та/або сервісів може бути обмежено.
 5. Додаток дозволяє Користувачу переглядати інформацію виключно для особистого некомерційного використання.
 6. Адміністрація залишає за собою право розсилки інформації підібраної на власний розсуд за вашими контактними даними. Користувач може відмовитись від розсилки інформативних повідомлень надіславши листа Адміністрації за адресою contact@sprut.ua Користувач визнає, що відмова від отримання повідомлень може позначитися на використанні мобільного Додатку.
 7. Користувачу заборонено використовувати Додаток для порушення у будь-який спосіб прав Адміністрації та/або будь-яких третіх осіб, завдання їм шкоди (збитків), порушення чинного законодавства.
 8. Додаток надається «як є», Користувач розуміє, що заявлені функції можуть забезпечити очікуваний результат проте в роботі можливі дефекти (помилки) та перебої, які будуть усуватись за наявності можливості. Адміністрація може на власний розсуд вносити до Додатку зміни, призупиняти (припиняти) його роботу без виникнення додаткових зобов’язань перед Користувачем.
 9. Адміністрація має право видалити (призупинити) аккаунт Користувача в разі порушення Користувачем даного договору, не використання аккаунту Користувачем протягом більш ніж 6 місяців поспіль.

Політика конфіденційності та Персональна інформація Користувача

 1. Адміністрація з повагою та відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації Користувача та третіх осіб.
 2. В разі перегляду, копіювання, використання інформації, розміщеної у Додатку, та будь-яких інших операцій з інформацією, Користувач зобов’язаний дотримуватись законодавства України, не порушувати права та інтереси третіх осіб, захищених законом.
 3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих до Додатку даних не гарантована. Адміністрація не несе відповідальності за збитки (шкоду), завдані Користувачу та/або третім особам через використання Додатку, за дотримання Користувачем та/або третіми особами законодавства.
 4. Користувач надає Адміністрації повну та безумовну згоду на обробку своїх (контрольованих ним) персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», до моменту отримання Адміністрацією письмової заборони Користувача на обробку його персональних даних. Користувач підтверджує, що був своєчасно повідомлений про права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передаватимуться).
 5. Адміністрація може збирати як основні персональні дані, такі як номер телефону, так і вторинні (технічні) дані - інформацію про з'єднання, інформацію про місцезнаходження, системну інформацію, тощо.
 6. Користувач підтверджує свою згоду взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та свою спроможність їх забезпечити щодо персональних даних третіх осіб, які стали (стануть) йому відомі під час використання Додатку.
 7. Адміністрація може використовувати будь-яку зібрану через Додаток інформацію з метою покращення змісту Додатку, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових, дослідницьких цілей та інших цілей.
 8. Детальна інформація щодо збирання, передачі та використання персональних даних Користувача передбачена Політикою конфіденційності.

Гарантії та відповідальність

 1. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які є в Додатку. Адміністрація може прикладати необхідні зусилля, щоб забезпечити належне функціонування Додатку.
 2. Інформація у Додатку постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація не несе відповідальності за отримання Користувачем застарілої інформації з Додатку, а також за неспроможність Користувача отримати оновлену інформацію, розміщену у Додатку.
 3. Адміністрація не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку з цим Додатком, його використанням або неможливістю використання.
 4. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого акаунту - облікового запису у Додатку. Адміністрація не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення Користувачем своїх даних при створенні облікового запису.
 5. При виникненні проблем у використанні Додатку, отриманні Користувачем від третіх осіб недостовірної інформації, або інформації образливого характеру, будь-якої іншої неприйнятної інформації, Користувач повинен негайно звернутись до Адміністрації з відповідними доказами.

Оплата

 1. Користувач визнає, що використання Додатку може привести до виникнення зобов’язання з оплати послуг або товарів, які були надані третіми особами. Одразу після надання Користувачу послуг третіми особами, Адміністрація допоможе оплатити відповідні послуги або товари, діючи від імені третіх осіб.
 2. Адміністрація має право будь-коли на власний розсуд визначати, видаляти та/або змінювати вартість будь-яких послуг або товарів, отримуваних за допомогою використання Додатку.
 3. Інформацію про дійсний спосіб оплати (реквізити кредитної картки або авторизованої платіжної служби) Адміністрація не збирає та не зберігає. Введення реквізитів карток здійснюється суворо на захищеному Сервері www.liqpay.ua і виключно особисто Користувачем. Адміністрація проводить оплату без додаткового її підтвердження Користувачем. У разі доведення безпідставного зняття коштів, Адміністрація повертає дані кошти на рахунок Користувача. При цьому у Адміністрації не виникає жодних додаткових зобов’язань.
 4. Користувач погоджується, що при здійсненні безготівкового розрахунку за послуги, надані внаслідок використання Додатку, комісію за переказ коштів, яку утримує банк оплачує Користувач.
 5. Користувач зобов’язаний забезпечити наявність достатньої кількості грошових коштів в джерелі, що використовується Банком (поточні рахунки, карткові рахунки, готівкові кошти, внесені через банківські автомати самообслуговування, і інші не заборонені законом засоби платежу в залежності від використовуваного методу оплати) для оплати послуг, наданих третіми особами.

Особистий баланс користувача та кешбек

 1. Користувач може використовувати сервіс особистого балансу в Додатку.
 2. Кошти на власний баланс у Додатку Користувач може перераховувати самостійно, з власної банківської картки, та може використовувати їх виключно для оплати послуг, замовлених через Додаток.
 3. Кошти, внесені Користувачем на власний баланс, які не були використані для оплати послуг, замовлених через Додаток Користувачеві не повертаються та не можуть бути використанні та/або списані з балансу будь-яким іншим способом (окрім оплати послуг, замовлених через Додаток).
 4. Адміністрація на власний розсуд може зараховувати на баланс Користувача бонуси (кошти), що в подальшому можуть бути використані Користувачем виключно для оплати послуг, замовлених через Додаток. Такі бонуси (кошти) не переводяться в готівку та не можуть бути використані Користувачем з будь-якою іншою метою.
 5. Адміністрація, при проведенні рекламних кампаній та акцій, що направлені на популяризацію Додатку «Sprut» та залучення нових користувачів, може застосовувати для Користувача систему кешбеку (повертати на баланс Користувача частину коштів, які були сплачені за поїздку). Умови та розмір кешбеку Адміністрація обирає на власний розсуд і залишає за собою право змінювати їх.
 6. Користувач може використати кошти, що знаходяться на його особистому балансі лише за умови, що їх буде достатньо для повного розрахунку за послуги, замовлені через Додаток.

Дія договору

 1. Даний договір може бути змінений Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача, шляхом розміщення Оферти в новій редакції в Додатку.
 2. Користувач зобов’язаний постійно слідкувати за змінами умов даного договору (оферти). Використання Додатку свідчить про ознайомлення з даним Договором (офертою) в останній редакції, його повне розуміння, повне та безумовне прийняття (акцепт) Оферти в останній редакції.
 3. Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Додатку, в разі нерозуміння, та/або непогодження з умовами Договору (оферти) в останній редакції, без буд-яких зобов’язань з боку Адміністрації.

Застосовуване право

 1. До даної оферти договору застосовується матеріальне та процесуальне право України.